Reijmer Facilitair

Onderhoud Neder Rijn en Lek

Onderhoud Neder Rijn & Lek

Als onderaannemer van de firma Paans Van Oord voert Reijmer Groenvoorziening onderhoudswerk uit langs de Neder Rijn en Lek. Het onderhoudsareaal beslaat beide oevers van ca. 100 kilometer rivier, welke loopt van Pannerden (Pannerdense Kop) tot aan Schoonhoven.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het groenonderhoud op kribben, (verdedigde) kribvakken, strekdammen, leikades en een drietal sluiscomplexen met daarbij gelegen vispassages. Binnen het areaal wordt de begroeiing jaarlijks gezaagd, gesnoeid en gemaaid om de doorstroming van het water zo optimaal mogelijk te houden.

Tevens voert Reijmer Groenvoorziening onderhoud uit op drie steunpunten van Rijkswaterstaat langs de rivier. Op deze locaties worden de verhardingen onderhouden, evenals het verwijderen van (drijf)vuil.

Voor een goede en efficiënte uitvoering van deze werkzaamheden maken we gebruik van ons breed afgestemde machinepark. Voorop staat dat we voortdurend werken met vakbekwaam personeel en goedgekeurd materieel.

Middels de drie werkboten waarover Reijmer Groenvoorziening beschikt kunnen werkzaamheden snel en efficiënt uitgevoerd worden vanaf het water. Deze boten worden bevaren door gediplomeerde werknemers.

Neder Rijn & Lek
Copyright © Reijmer B.V. 2024  |  Webdesign & CMS : DO IT-online